19.9.74 – 2.10.74

קיבלתי פעמיים עיתונים משׂמחה רוט ומהמזכירה שלו (דניאלה). משום-מה "החשבון" שלי "לא דופק". בעיתונים מוסרים שהועברו לקבורת קבע 1,850 חללים, ואצלי יוצא קצת פחות מ- 1,800 (לפי הודעות משרד הביטחון שהחלו להופיע מה- 4.8.74). גם ב"מעריב" מ- 16.9 – נמסר … להמשיך לקרוא

יום חמישי – 3.10.74

היינו – עם אִינָה PAUL – אצל הִילְדה פריברג, והיא הבטיחה לעשות משהו בכיוון עירעור "דעת הקהל" לחידוש החיפושים בסיני. בערב באו אִינָה ובעלה בִּיל ולקחו מספר ניירות, בכדי לצלמם ולשלוח לכתובות מסוימות שהומלצו ע"י הִילְדה.