שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

גלויות איידנטיות
הכוונה לשתי גלויות זהות בתוכנן (Identical) אשר נשלחו לשני תאי הדואר הצבאיים המשוערים.
את הגלויות "שילשל" דוד אל תיבת הדואר.