שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

קרבות הבלימה
במהלך היומיים הראשונים של הלחימה, נשלחו גדודי סדיר שלמים לחזית דרום במאמץ לסלק/לבלום את הפלישה של הדיביזיות המצריות שצלחו מעבר לתעלה. יחס הכוחות היה מעל 1/10 (טנק אחד ישראלי על כל 10 מצרים) כאשר המצרים הפתיעו בעצמם עם טנקים ותחמושת לא מוכרים.
ייתכן שציון קרב הבלימה בחלק זה של היומן מתייחס באופן ספציפי למערכה סטטית ידועה בחזית הדרום ב-10 לאוקטובר, בו עצרו חטיבה 14 ויחידות מסייעות התקפת דיביזת שריון מצרית שנעה אליהן חזיתית. יחס הכוחות היה 1/3 (כלומר טנק ישראלי אחד על כל 3 מצרים), והקרב הסתיים בתבוסה מצרית קשה.