שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

רשימות קשות
הכוונה היא לרשימות שמות החללים.