שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

"שוֹק"
הלם קרב.

תנועת "מצפן"
ארגון שמאל רדיקלי אנטי-ציוני, שפעל בישראל במהלך שנות ה- 60  וה- 70
. דגל במהפכה סוציאליסטית אשר תתבסס על מועצות נבחרות של העובדים, התנגדות לציונות וקריאה להכרה בזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני. בעקרונות היסוד של התנועה הם מגדירים את הארגון הסוציאליסטי מצפן כ"התאגדות-מרצון של סוציאליסטים מהפכניים, הפועלים על-יסוד השקפת העולם המרקסיסטית - נגד כל ניצול ודיכוי של אדם בידי אדם; ולמען מהפכה סוציאליסטית עולמית אשר תבטל את כל המשטרים החברתיים מדיניים הקיימים (המבוססים על ניצול ודיכוי) ותקים חברת-שפע לא מעמדית של אנשים חופשיים, המנהלים באופן קולקטיבי ומודע את תהליך חייהם החברתיים, יוצרים ומנכסים במשותף את השפע החברתי".
בארגון היו חברים יהודים וערבים יחדיו עם יתרון מספרי ליהודים וזאת בשל קשיים בירוקראטיים וביטחוניים שלא אפשרו תנועה חופשית של הערבים בתחומי פעילותה של המפלגה.

מיפקד
עקב חוסר המוכנות של הצבא וההפתעה שבתקיפה של צבאות ערב, נוצר אי סדר רב ברישומי הכוחות. חיילים רבים נעו בין כוחות ויחידות, נפלו בשבי או נהרגו, כך שמספרם של החיילים הנעדרים או שמיקומם אינו ידוע, הגיע לכ- 1,500. על כן, התקבלה הוראה לעריכת "מיפקד" - רישום מסודר של הכוחות - שבמסגרתו נדרש כל מפקד לעבור על כל החיילים הנמצאים תחת פיקודו ולרשום את שמותיהם ואת פרטיהם האישיים.