שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

היחידה לאיתור נעדרים
למרות שלמלחמת יום הכיפורים קדמו מלחמות נוספות לאורך שנות קיומה של מדינת ישראל, מלחמות שגם בהן נותרו חיילים נעדרים, יחידה מיוחדת לאיתורם הייתה קיימת רק תחת חיל האוויר, ועבור חיילי החייל בלבד, בעיקר במטרת איתור אחר טייסים.
עקב מספרם הרב של הנעדרים במלחמת יום הכיפורים, הוחלט על הקמה רשמית של יחידה אשר תעסוק באיתור הנעדרים. בראש היחידה עמד יעקב הראל. סגניתו, שלומית קוטיק (כרמי), מוזכרת אף היא ביומן ולימים החליפה אותו בתפקיד.