יום חמישי – 1.11.73

1. בבוקר צילצלה בלומה.

2. 11:30 – צילצלה גברת מנור: גיסה מטפל בבתי-חולים, לעומת זאת ידיד של בעלה מטפל בחקירת הנעדרים, ובעלה מסר לו את כל הפרטים של גיורא.

שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

giora_meisler_veredגיורא בתקופת התיכון, מאחוריו ברכת רם.