יום חמישי – 1.11.73

1. בבוקר צילצלה בלומה.

2. 11:30 – צילצלה גברת מנור: גיסה מטפל בבתי-חולים, לעומת זאת ידיד של בעלה מטפל בחקירת הנעדרים, ובעלה מסר לו את כל הפרטים של גיורא.

3. 14:20 – צילצל ויקטור גרייבסקי, דיווחתי לו.

4. ב- 16:00 נכנסתי לקצין העיר (כלומר אל "הצוות"). היה אותו רב-סרן, בינתיים "אין חדשות" (אולי קשה את גיורא לזהות?).

5. בערך ב- 19:00 באו עמיצורים.

6. טילפן לואי גוטמן.

7. טילפן שמואל הררי.

8. טילפן יוסף כהן (אבא של ארי כהן).

9. 20:40 – דיברתי עם מר ראובני ואחר-כך עם בִּיתו, שרה. היא חושבת שחטיבה 460 זהו בית-הספר לשריון, ויכול להיות שאחרי שהגיעו לתעלה צורף גיורא לחטיבה 401. בנוגע לאחיה, קובי, כתובתו הייתה 1308/קמ"ח. היא טוענת שהיו 2 פלוגות של טנק פטון – ז' ו- ח' (אני מתחיל לחשוש שזה שמסר לי בוריס רס אתמול בערב בנוגע לפלוגה ג', אולי חל כאן שיבוש – ג' במקום ז'?).
כפי שידוע לשרה ראובני, חבר של אחיה קובי ועוד שלושה חיילים צורפו כבר כאשר הגיעו לתעלה לחטיבה מספר 14.

10. 21:20 ב"גל הקל" מסרו: "לגיורא מייזלר מירושלים, אנא התקשר עם הבית, מצפים לך".

11. 21:45 – כתבתי ושילשלתי בתיבת הדואר שעל-יד ביתנו גלויה ליגאל רינגרט.


שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

giora_meisler_veredגיורא בתקופת התיכון, מאחוריו ברכת רם.

כיתבו תגובה או שתפו את הסיפור שלכם