שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

giora_meisler_veredגיורא בתקופת התיכון, מאחוריו ברכת רם.