שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

רדיו קול קהיר
קול הרע"ם מקהיר הייתה תחנת שידור מצרית ששידרה ברדיו, החל משנות ה-50, דברי תעמולה בשפה העברית לתושבי מדינת ישראל.
במהלך המלחמה שידרה התחנה המצרית בשידוריה בעברית, ראיונות עם שבויים ישראלים ודרישות שלום מפיהם. השבויים הוקלטו ודבריהם שימשו כתעמולה.