שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

טלקס
שיטה שבה הודעות, הוראות, אישורים וכדומה מועברים באמצעות טלפרינטר שמדפיס את החומר באופן סימולטני אצל המקבל הנמצא במקום מרוחק ואצל השולח במקום שזה מודפס. שימוש בטלקס הוא נפוץ מאוד בעסקים ומשמש למשל להעברות טלגרפיות של כספים, מתן אישורי קנייה ומכירה וכדומה.