שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

ה"טרויקה"
במקור - הכוונה בטרויקה היא לטריו, מושג המתייחס לאופן מסורתי רוסי, לרתימת שלושה סוסים לכרכרה. כאן מכוון דוד לשלושת נציגי הצבא אשר הגיעו לבשר על היעדרותו הרשמית של גיורא.

nov_11_73