שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

הסכם חילופי השבוייםnov_14_73

yoman_14nov

 

עדותו של רמי מתן (מ״פ הכוח) בעניין התנתקות הטנק מיתר הכוח


העדות מופיעה כאן בעקבות ההתכתבות בשרשרת התגובות של שאול גרינברג (למטה בתחתית העמוד)