שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

גיורא בתקופת הטירונות
giora_tank_army1

 הרחבה הסינית
כמו במקרים קודמים, גם כאן מדובר באי הבנה של דוד, והכוונה היא ל"חווה הסינית".