שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

טנק מספר 123
tank-number
מספרו המלא של הטנק של גיורא היה צ-109123.
מעתה ואילך יכונה על ידי כולם כטנק 123.

"הזחל"
דוד מתכוון למעשה לזחל"ם, ראשי תיבות של "זחלי למחצה" (מאנגלית: Half-Track). מדובר בכלי רכב אזרחי או רכב קרבי משוריין המונע באמצעות שני זחלים מאחור וזוג גלגלים בחזית להיגוי.