שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

שרשרת שניתנה לבן גולן ע"י גיורא
magen_david_
ומאז במשך כשנתים-שלוש ענד אותה גילי
gili_34