שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

חלופת מכתבים בין גיורא לדובי עופר
במהלך צילומי סרטו "גחליליות", בחר גילי האח להחזיר לחבריו של גיורא המראויינים לסרט את חלופת המכתבים בינם לבין גיורא, אשר נשמרה ע"י גיורא ואח"כ ולאורך כל השנים על ידי דוד.