שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

אזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים "שמקום קבורתם לא נודע"
nov_28_73פורסם בעיתון בתאריך 30.11.73