שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

גיורא בכיתה י"בGiora_M

nov_29_73מודעה שפורסמה בעיתון