שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

עדותו של רינגרט - מתוך היומן
yigal_5.12

יגאל רינגרט
Yigal_Ringart