שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

גיורא מייזלר, דובי עופר וגיורא ביתן
giora_bitan_ofer