שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

dec_9_73מן העיתונות. פורסם ב- 9.12.73.