שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

dec_10_73מן העיתונות. פורסם ב- 10.12.73.