שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

dec_11_73מן העיתונות. פורסם ב- 11.12.73.