שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

Gnedenkoפרופסור בוריס ולדימיר גנידנקו, 1912-1995
מתמטיקאי בעל שם עולמי בתחום תורת ההסתברות ועיקר מחקרו במשפטי גבול. 
גנידנקו היה המנחה של דוד בעבודת הדוקטורט שלו (והשפיע על המשך מחקריו במשפטי גבול של סדרות וריאציוניות רב מימדיות ובמיוחד לאבריהן המקסימליים). בין השניים התפתח קשר אישי והערכה רבה.
לאחר פתיחת שערי ברה"מ בתחילת שנות ה- 90, הזמין דוד את גנידנקו לישראל לביקור רשמי מטעם האוניברסיטה העברית, והתלווה אליו לכל אורך הביקור לאחר שהייתה זו להם פגישה מחודשת מאז נפרדו באמצע שנות ה-50. גנידנקו נפטר בסוף דצמבר 1995, ושבועיים אח"כ, בינואר 1996 נפטר דוד, שניהם היו בני 83.