שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

גיורא לאחר הגיוס
giora_dec19