שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

dec_21_73
מן העיתונות. ידיעה על פתיחת ועידת ג'נבה.