שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

dec_31_73 כתבה בעיתון "הארץ", כולל מספר הבלתי מזוהים ומספר הנעדרים.