יום חמישי – 10.1.74

1. הגיע מכתב משפירא – מנהל בית-הספר התיכון של גיורא.

2. 13:00-15:15 – היו אצלנו הרב צמל – שהוא עכשיו מנהל הלשכה לאיתור נעדרים (במקומה של דבורה תומר) – וכן שפי אבנר.
הרב צמל הבטיח לברר את האפשרות להפיץ תמונות של גיורא בין אנשי השריון. הבטיח לברר מתי ירד הכוח של אהוד ברוק, גדוד 100, לתעלה.
(דרך אגב, שפי אבנר סיפרה לי שהיא חברה של נורית ברגמן (הן נולדו באותו יום), ושנורית ברגמן סיפרה לשפי שבאיזה-שהוא מִישְאל בין הסטודנטים – הייתי המרצה הכי אהוב).
הרב צמל רשם את שם הצלם שצילם את החיילים שגמרו קורס נהגי טנקים – אולי ממנו נקבל צילום יותר אקטואלי של גיורא.
הלשכה הירושלמית עומדת להתחסל. שפי אבנר תהיה בתל-אביב, בלשכה. צמל הבטיח לי שיודיע לי (עד יום שני) בנוגע להפצת התמונות.

3. 19:55 – צילצל לאניר, מושבה גרמנית, רח' זאב בכר 7: הפגישה עם אהוד אבריאל תתקיים אצלו בבית, ביום שני (14.1) בשעה 20:30. הוא נִדְבּר עם משפ' אייל (רח' חרל"פ, טל. 36904) והם ייקחו אותנו, כי יש להם רכב. ביתו של לאניר – ע"י או מול מוזיאון הטבע.

4. 20:10 – צילצלתי אל גב' אייל (הייתי איתה פעם בוועדת הוראה). כפי שהיא הסבירה לי – אותה מעניינים הנעדרים בסוריה. הטייס – שעליו שמעתי בזמנו – זה לא בנה, אלא חותנה. הוא היה פצוע. הם לא דאגו בִּזְמנו מכיוון שהיה ידוע שהוא בשבי. אולם, מכיוון שזה חודשיים לא שמעו ממנו שום דבר, ומכיוון שהיה פצוע קשה – הם מודאגים.
בעלה הגיע בזמנו אל גולדה וכתוצאה מכך – כפי שגב' אייל טוענת – נתמנה אהוד אבריאל לאחראי הפעולות לאיתור נעדרים. כפי שחפציבה אייל חושבת – מדובר על קבוצה קטנה של הורים ירושלמים. היא מניחה גם, שאבריאל קרא את מכתבי ב"הארץ", וכנראה שהוא רוצה לשמוע רעיונות-הצעות מפי הורי נעדרים. חפציבה קראה את מכתבי ב"הארץ" ומזדהה עם כל מילה שכתבתי (אמרתי לה שזה חצי מהמילים שכתבתי).


שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

תמונת המחזור של גיורא - תיכון לידה
leyada

כיתבו תגובה או שתפו את הסיפור שלכם