יום ראשון – 20.1.74

1. בחדשות של שעה 14:00 – נמסר כי ועד ההורים של הנעדרים והשבויים בסוריה ובמצרים דורש מהממשלה להתנות את "אי-השמדת" השטחים אותם אנו עומדים להחזיר בכך שהיחס יהיה הוגן.

2. מכיוון שמסרו שמחר עלול להיות שלג ולא נוכל לבוא לתל-אביב, צילצלנו – בערך ב-18:00 לשפי אבנר וביקשנו שתקשר אותנו עם הרב צמל, אחרי שהרב יגמור את הישיבה עם האלוף (סגן, משנה?) הראל.

3. ב- 19:50 צילצל הרב צמל. נדברנו שהוא מפרסם את התמונה עם הפרטים, אולי בעיתון. ביקשתי אותו שיעשה את זה מהר. הבטיח לי שיעשה את זה.

4. ב- 20:00 – צילצלתי אל שפי אבנר וביקשתי אותה שתשגיח שזה שהבטיח הרב – אכן ייעשה מהר.

5. ב- 20:10 – צילצלתי לפי הטלפונים של החוקרים, אולם מסתבר שהם כבר הלכו הביתה. מתחילים לעבוד ב- 9 בבוקר (נצלצל מחר).

6. 21:50 – צילצלתי אל ציפין: הוא חזר עכשיו מתל-אביב. היה שם בישיבה. הוחלט להיפגש היום עם הרמטכ"ל. הפגישה נקבעה ל- 20:30, אולם ציפין יצא קודם בגלל מזג האוויר. דורשים שהרמטכ"ל יעמוד על כך שיתנו לאנשים שלנו לאסוף את החללים.

אחרי הצהרים טילפנה גב' דביר מגבעתיים ודיברה עם פניה.


שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

jan74
מן העיתונות

כיתבו תגובה או שתפו את הסיפור שלכם