יום שני – 21.1.74

1. הגיע מכתב מנירה שרון (דואר צבאי 2665) ובו – מספר מילים (כתוּבות במכונת כתיבה) לזכרו של גיורא שלנו.

2. בערך ב- 14:00 צילצל דבורצקי: כפי שמסרה לו גיטה, ירד אהוד ברוק לתעלה לטסה ב- 11.10 (דרך אגב, כפי שזכור לי, גם משה אליעז מגדוד 79 שביקר אותנו – אמר שראה את הג'יפ של ברוק כבר ב- 11.10).
שמו של מפקד הפלוגה של יגאל רינגרט הוא יגאל רון. יגאל רון ירד – לפי דבורצקי – ב- 11.10.73.

3. הגיע פרוטוקול ישיבת הפקולטה למדעי הטבע מיום 2.12.73, ובו הבעת השתתפות בצער שלי ושל אריה דבורצקי "על נפילת בניהם".

4. 16:25-16:35 – צילצל הרב צמל. סיכם איתי ועם פניה את הטקסט של ההודעה של גיורא (ביקשתיו שיוסיף שגיורא תושב ירושלים, בן 19 וחצי). הרב החליט – ואולי הוא צודק – לא לכתוב שיש סברה שגיורא לחם בכוח של אריק שרון, כי אז חייל לא מהכוח הזה לא יתעניין במודעה. ידוּבּר על זה ש"לחם בגיזרה המרכזית". הוחלט גם לא להכניס את הכתובת שלנו בכדי לתת להודעה אופי רשמי. הרב ישלח גם לנו מספר עותקים.
מסתבר שהחוקר בן-נתן בדק וקבע שברוק אהוד הגיע לטסה ב- 13.10.
הרב הבטיח לנו לצלצל ביום רביעי ואז אולי נקבע פגישה עם החוקרים ליום חמישי.
הפגישה של ועד הורי הנעדרים עם הרמטכ"ל התקיימה אתמול. הרב אמר לי שהם מתכוננים להיכנס לשטח בכדי לאסוף את החללים, אולם הכל תלוי, כמובן, גם במצרים, האם ירשו לאנשים שלנו להיכנס שם.


שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

jan_21_74
מן העיתונות

כיתבו תגובה או שתפו את הסיפור שלכם