יום שני – 28.1.74

1. 8:00 – צילצל ציפין (דיבר עם פניה). הביא מת"א את הכרוזים שנועדו בשבילנו. בנוגע לגוויות – בינתיים מצאו 17, והופתעו לטובה: במצב מסודר, חפצים אישיים ואפילו טבעת נישואין. הכל מתוכנן ל- 5 שבועות, כי המצרים מעוניינים לקבל את הגופות שלהם. בגלל ההדדיות זה מתנהל בצורה איטית.

2. ב- 9:30 בערך – בכניסה לבניין קפלן, פגש אותי בר-הלל, ובין היתר שאל: האם לפי האינפורמציה שלנו הגופה של גיורא צריכה להיות שם איפה "שמחפשים עכשיו?".

3. אחרי 12:00 – נפגשתי עם ציפין (בחדרו). קיבלתי את ה"חומר" שהביא לי (204 העתקים).
סיפר לי על הפגישה שהייתה אתמול עם הרצל שפיר. כפי שהסביר שפיר, הכל מתוכנן ל- 5 שבועות, כי המצרים פוחדים להרשות להיכנס להרבה צוותים (אם-כי הכינו כ- 30 צוותים).
זו הפעם הראשונה שגם המצרים מבקשים את הגופות של האנשים שלהם. שפיר חושב שיש להם רצון טוב ושאפילו הם בעצמם הראו על מקומות קבורה, שלא היו ידועים לנו. בקיצור – צריך לנהוג במצרים "בעדינות". אנחנו החזרנו עכשיו – בתור מחווה – 10 שבויים (יש לנו עוד כ- 90 שבויים).

4. נפגשתי במקרה עם גייפמן: "היינו רוצים להיכנס אליכם פעם". אמרתי לו שיצלצלו, מכיוון שפניה עובדת גם בערבים.

5. אתמול נפגשה פניה עם יצחק גולן, אבא של בן, וזה סיפר לה שקיבל את הנגטיב של תמונת בן אצל הצלם שצילם את מחזור השמיניות. לכן הלכה פניה היום לצלם זה ולקחה תמונה כזו שהופיע בתמונת המחזור, תמונה לא מוצלחת (גיורא עם שערות ארוכות).

6. ב- 16:15 צילצל יעקב יחיאלי מהמדור לאיתור נעדרים. רוצה שוב למלא שאלון עם פרטים הדרושים לזהות את גיורא.
בא בערך ב- 16:30 והיה עד 17:20.
מסתבר שהם חילקו את השמות של החיילים לפי "צירים".
יעקב יחיאלי אוסף פרטים על חיילים שנפלו בציר "טליסמן" (ראיתי ברשימתו גם את יאיר שחק).
הוא גם מחפש את משפחת טייכלר מרחוב הפלמ"ח 20. צילצל מהטלפון שלנו אבל לא הייתה תשובה.
מִילא שוב שאלון וכו' (שני דפים), וכן נתתי לו את תמונה של גיורא – (גזרתי מהתמונה המשפחתית) מיום לפני הגיוס, כי דרושה הייתה תמונה "עם חיוך".

זו תמונה יחידה בה מופיעים ארבעתנו.

7. 17:30 – צילצלתי ודיברתי עם ליאנה מהלשכה לאיתור נעדרים. אמרה לי: מאה אחוז שאת הדפים על גיורא הורידו היום לסיני. שאלתי אותה האם כבר היו תקדימים להפצת תמונות ומה הייתה התוצאה. ובכן, היא ענתה לי, שכאשר ניסחו את הטופס לגבי גיורא לקחו דוגמא של טופס אחר שהוּפץ, אולם כפי שנדמה לליאנה – הטופס דוגמא מתייחס לנעדר מהחזית הצפונית. סיפרתי לה שהיה אצלנו יחיאלי (היא לא מכירה אותו), ולקח שוב פרטים לזיהוי גיורא.


שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

הרצל שפיר
ראש אגף כח אדם בצה"ל בזמן המלחמה.

תמונת המחזור של גיורא
giora_machzor

משפחת מייזלר
all-of-us

 

כיתבו תגובה או שתפו את הסיפור שלכם