שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

jan_1_74_a מן העיתונות - תוצאות הבחירות