שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

עדותו של יגאל רינגרט

מתוך "גחליליות"