שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

jan_9_74


אהוד ברוק

אהוד ברק. במהלך המלחמה פיקד על גדוד טנקים מאולתר.