שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

jan_feb74
מן העיתונות. ידיעה על ששת החיילים המצריים שהסתתרו.