שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

מכתבו של ד״ר מיכאל יעקבי
jan_14_74