שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

jan_16_74
מן העיתונות.