שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

335 חללים בשטח מצרים
jan_23_74