שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

ידיעה על איסוף גופות משטח מצרים
jan_27_74