שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

ידיעה על שחרור יחידות מילואים
feb_3_74_a