שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

feb_4_74
מן העיתונות

feb_4_74_b
מן העיתונות.
לעדותו של משה דיין בועדת אגרנט.