שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

כתבה על המחדלים באיתור הנעדרים
feb_13_74_a

כתבה על אי הכללת הנעדרים בחוברת
feb_13_74