שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

הודעה על דחיית הפגנת ועד משפחות הנעדרים
feb_17_74