שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

הודעה על העלאת גיורא לדרגת סמל
feb_21_74