שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

תמונת המחזור מקורס נהגי טנקים
feb_24_74_a