שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

ידיעה על רשימת השבויים מסוריה
feb_27_74