יום שישי – 1.3.74

1. 13:00 – צילצלתי למכון הקשר עם משפחות נעדרים, אולם צמל איננו.
(רצינו שיברר עם הכּתב מנחם שמואל, האם הוא מתכוון לכתוב – או לא).

2. נפגשתי בסופרמרקט עם טלי מני (חברה – מילדות – של גיורא) – וזה שוב הביא אותי ל"דמעות". שאלה אותי "מה שלומנו".

שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

mar_1_74
מן העיתונות