שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

mar_5_74פניה, דוד וגיורא - לפני עלייתם מברה״מ לישראל