שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

הכתבה על גיורא ב"מעריב"
maariv-6-3-74

פרטים על חוברת שמות החללים והנעדרים
mar_6_74

הכלבה מוקי
muki